Wat houdt metacoaching in?

Wat houdt metacoaching in?

De metacoach is op verzoek van een professional aanwezig bij een hulp of dienstverlenend gesprek. De metacoach staat buiten het proces en observeert de communicatie en interacties (meta/helikopter/view).  De metacoach staat in relatie tot het gezin naast de professional en zal, indien wenselijk, door middel van een interventie (alternatieve benadering) een wending geven aan het gesprek met als doel de communicatie weer te openen. 
Door de interventie krijgt de professional de mogelijkheid om:

  • afstand te nemen van het gesprek, zich te ontspannen/eigen emoties te reguleren;
  • waar te nemen wat er gebeurt tussen de metacoach en het gezin;
  • vanuit die positie een geschikte andere invalshoek te kiezen om vervolgens opnieuw deel te nemen aan het gesprek c.q. het gesprek weer over te nemen. 

In het nagesprek worden de observaties en interventie(s) besproken, feedback en adviezen gegeven. Zonodig volgt er een extra sessie en/of nagesprek.

*Metacoaching is onpartijdig, kiest geen positie 
*Omdat de professional zijn/haar kwetsbaarheid laat zien is het belangrijk dat de veiligheid gewaarborgd is. Er zal daarom inhoudelijk niet worden teruggerapporteerd naar de organisatie.