Waarom een beroep doen op metacoaching?

Waarom metacoaching ?

Je bent in gesprek met een gezin en hebt het gevoel niet verder te komen of je mist de klik, de hulp die je biedt slaat niet aan of stagneert. Ogenschijnlijk werkt men mee maar afspraken worden niet nagekomen of het contact wordt zonder reden opgezegd. De indruk wordt gewekt dat motivatie voor hulp ontbreekt. Andersom blijkt dat cliënten zich niet gehoord voelen, niet begrijpen wat de professional van hen wil en wat er van hen wordt verwacht. In tegenstelling tot de gezinnen komen professionals veelal uit de middenklasse of hoger en hanteren navenante normen en waarden. Zij hebben geleerd over de toekomst na te denken, oorzaak en gevolg in te zien en gedachten om te zetten in woorden. Vanuit dat referentie kader wordt gewerkt. Het is daarom goed voorstel en verklaarbaar dat, vooral wanneer de relatie spanningsvol is, je (onbewust) geneigd bent te reflecteren vanuit eigen perspectief. In dat licht gezien is de kans reëel dat je essentiële informatie  over (mis)communicatie 'over het hoofd ziet' en in dat geval ook niet mee zult nemen in bijvoorbeeld een casusbespreking.