Voorbeelden van sociaal-culturele en psychologische drempels van cliënt/gezinnen naar professionals

Voorbeelden van psychologische en sociaal-culturele drempels van probleemgezinnen naar professionals (bron wetenschappelijk rapport Leen Sannen)

 • schaamte, onmacht;
 • wantrouwen en faalangst: verzet door agressie, overdreven eisend, berusting, apathie, vluchtgedrag;
 • leven in het hier en nu;
 • men gaat ervan uit dat anderen hun toekomst in handen hebben, gevolg; een afwachtende houding;
 • gemis aan communicatieve en sociale vaardigheden;
 • overlevingscultuur: het zelfredzaam willen zijn en het niet onderkennen van psycho sociale problemen;
 • t.a.v. instanties heeft men dikwijls negatieve opvattingen en overtuigingen opgebouwd.
 • verschillen in sociale posities;
 • professionals richten zich op deelproblemen;
 • barriere tussen gesproken en geschreven taal;
 • professionals hebben te hoge verwachtingen van de doelgroep, bv een hulpvraag verwoorden;
 • doorgedreven professionalisering en specialisering;
 • professionals hebben te weinig oog voor problemen buiten hun eigen professionele kader;