Voor wie is de metacoaching bestemd?

Voor wie is de metacoaching bestemd?

  • voor iedereen die werkt met¬†probleemgezinnen, zoals werkers in de sociale teams, Jeugdzorg, consultatieburo's, leerkrachten, ¬†huisartsen, woningbouwverenigingen e.a.;