Nationale Jeugdzorg Prijs

NATIONALE JEUGDZORGPRIJZEN:  is in handen van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) en een initiatief van het Jeugd Innovatie Fonds bestemd voor goed lopende projecten of voor een stimulerend en goed onderbouwd plan om de Jeugdzorg verder te verbeteren. Met het toekennen van de prijzen worden positieve ontwikkelingen in de Jeugdzorg onder de aandacht gebracht.

Persbericht: november 2010: "het is zover: de winnaars voor de Nationale Jeugdzorg Prijzen 2010 zijn bekend! Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad voor de jury om een keuze te maken uit de vele interessante projecten. Zowel het aantal (79) als het niveau van de ingezonden projecten was dit jaar bijzonder hoog!"

De jury van de Nationale Jeugdzorgprijs heeft de metaviewmethode (lees metacoaching) genomineerd voor deze prijs als veelbelovend.  De jury merkte op dat de methode communicatiebemiddeling op de agenda zet en daarmee een probleem aanpakt dat in de basisopleidingen (nog) onvoldoende aandacht krijgt.

De prijzen werden uitgereikt door Léon Wever, directeur Jeugdzorg van het ministerie van VWS.

Foto NJI