Gebruikerservaringen - Jeugdhulpverlener Cees

Een ervaring met metacoaching in de Jeugdzorg 
(Zie vooraf: praktijkvoorbeeld "Hulpverleningsinstelling")

Cees is 40 jaar, jeugdzorgwerker

Cees ”Ik vroeg metacoaching aan omdat ik niet wist hoe ik verder moest met deze, voor mij, moeilijke casus. Het was de eerste keer dat ik een beroep op de coaching deed, best spannend dus. Tijdens het gesprek gaf de metacoach vanuit haar positie aandacht aan de verwarring, boosheid en ontreddering van de familie. Zij ontkoppelde inhoud en betrekking. Door oma en moeder serieus te nemen en te erkennen in hun pijn en angst, kreeg het gesprek een werkbare sfeer. Toen de metacoach het gesprek van mij overnam voelde ik ruimte om even afstand te nemen, dat ontspande. De metacoach stelde vragen waar de familie op reageerde. Ik raakte onder de indruk van het verhaal van de mensen, begon hun ongerustheid beter te begrijpen en heb dat later kunnen benoemen. Ik had, waarschijnlijk door mijn eigen spanning, de mogelijkheid niet overwogen de rapportage met de familie door te nemen. Tot mijn verbazing bleken zij helemaal niet zo veeleisend te zijn en tevreden te zijn met enkele kleine aanpassingen. De lucht was geklaard. Leerzaam was het om het gesprek met de metacoach als gezamelijke ervaring na te bespreken. De metacoach nam haar observaties met mij door en daardoor werd ik nog meer bewust van mijn handelen en het effect daarvan op de familie. Ik realiseerde me dat ik door mijn eigen worsteling en onzekerheid nauwelijks ruimte voor hen had en hen daardoor tekort deed. Gebruik maken van metacoaching heb ik ervaren als een leerzame ervaring waar ik in volgende cliëntgesprekken mijn voordeel mee kan doen.”