Wat is metacoaching?

Wat is Metacoaching?

De metacoach is op verzoek van een professional aanwezig bij een hulp of dienstverlenend gesprek. De metacoach staat buiten het proces en observeert de communicatie en interacties. De metacoach staat in relatie tot het gezin naast de professional en zal, indien wenselijk, door middel van een interventie (alternatieve benadering) een wending geven aan het gesprek met als doel de communicatie weer te openen. 
Door de interventie krijgt de professional de mogelijkheid om:

  • afstand te nemen van het gesprek, zich te ontspannen/eigen emoties te reguleren;
  • waar te nemen wat er gebeurt tussen de metacoach en het gezin;
  • vanuit die positie een geschikte andere invalshoek te kiezen om vervolgens opnieuw deel te nemen aan het gesprek c.q. het gesprek weer over te nemen. 

In het nagesprek worden de observaties en interventies besproken, feedback en adviezen gegeven. Zonodig volgt er een extra sessie en/of nagesprek. Ter afsluiting ontvangt men een persoonlijk document met de competenties, aandachtspunten en tips voor vervolggesprekken.

*Metacoaching is onpartijdig, kiest geen positie;
*Omdat de professional zijn/haar kwetsbaarheid laat zien is het belangrijk dat de veiligheid gewaarborgd is. Er wordt daarom inhoudelijk niet teruggerapporteerd naar de organisatie.